Gallery of Contemporary Art

Giphy produkcia, ktorú vidíte ako pozadie podstránok tohto webu,
sú diela
Matthieu Bourela. V tomto digitálnom formáte spolupracujeme
s umelcami z celého sveta a ich tvorbu prezentujeme počas 3 mesiacov.
Viac o aktuálnom umelcovi nájdete na jeho online portfóliach:

website, tumblr, giphy, soundcloud


Giphy artworks you can see as a background of this website
are selected works of
Matthieu Bourel. In this kind of digital form we are

cooperate with artists from around the world and show they works during 3 months.

More about current artist on:

website, tumblr, giphy, soundcloud