Gallery of Contemporary Art

Otvárame výzvu pre prihlasovanie výstavných projektov.
Deadline: 30.9.2020

Prihlasovanie mailom: a7gallery@gmail.com

Výzva je určená:
– vizuálnym umelcom bez obmedzenia veku
– pre akékoľvek výtvarné médium
 
Zabezpečujeme:
– výstavný priestor na obdobie 2 týždňov
– organizáciu vernisáže
– asistenciu pri inštalácii a deinštalácii
– mediálnu propagáciu
– náradie a iné technické vybavenie
 
Galéria neprepláca cestovné náklady ani nehradí honoráre.
Galéria netlačí žiadne papierové propagačné materiály, zameriava sa výlučne na elektronickú propagáciu.

 
Prihláška musí obsahovať:
– popis výstavného projektu vrátane dôležitých technických informácií a preferovaný dátum výstavy
– link na online portfólio
– CV

Termín výstavy:
Máj 2021 – December 2021
 
Zverejnenie výsledkov:
– výber je v kompetencii kurátorov galérie A7
– výsledky budú zverejnené do konca októbra 2020
– autorov vybraných projektov budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky

___


Giphy produkcia, ktorú vidíte ako pozadie podstránok tohto webu,
sú diela
Matthieu Bourela. V tomto digitálnom formáte spolupracujeme
s umelcami z celého sveta a ich tvorbu prezentujeme počas 3 mesiacov.
Viac o aktuálnom umelcovi nájdete na jeho online portfóliach:

website, tumblr, giphy, soundcloud


Giphy artworks you can see as a background of this website
are selected works of
Matthieu Bourel. In this kind of digital form we are

cooperate with artists from around the world and show they works during 3 months.

More about current artist on:

website, tumblr, giphy, soundcloud