Gallery of Contemporary Art

Rezervácia návštevy aktuálnej výstavy

V súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami,
je možné navštíviť aktuálnu výstavu iba po dohode na t.č.: 0902333180.
Vstup je možný iba s negatívnym testom, s rúškom a v maximálnom počte 2 osoby + kurátor.

Giphy produkcia, ktorú vidíte ako pozadie podstránok tohto webu,
sú diela
Matthieu Bourela. V tomto digitálnom formáte spolupracujeme
s umelcami z celého sveta a ich tvorbu prezentujeme počas 3 mesiacov.
Viac o aktuálnom umelcovi nájdete na jeho online portfóliach:

website, tumblr, giphy, soundcloud


Giphy artworks you can see as a background of this website
are selected works of
Matthieu Bourel. In this kind of digital form we are

cooperate with artists from around the world and show they works during 3 months.

More about current artist on:

website, tumblr, giphy, soundcloud