Otváracie hodiny Openning hours:

Denne Daily 8:00 – 18:00

Otvorené iba počas trvania výstav The gallery is closed between the exhibitions ​​

Kontact :  a7gallery@gmail.com / via DM on Instagram


A7 Gallery je nezávislá nezisková organizácia, artist-run space, založená v 2017. 
Zaoberá sa prezentáciou rôznych foriem súčasného umenia a organizáciou kultúrnych udalostí.

A7 Gallery is an independent non-profit organisation, artist-run space, founded in 2017.
Its activities are dedicated to promotion of different kind of contemporary art forms and organisation of cultural events.


Copyright © A7rooms Gallery 2017 / All Rights Reserved / a7gallery.sk

Partneri & spolupráca

Výstavný program A7 Gallery z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia
Ďakujeme