Dorota Holubová
NESKRÝVANÁ LÁSKA
v kurátorskej koncepcii autorky


Viktor Fuček & Natália Okolicsányiová 
ZJEMŇOVANIE OKRAJOV VLASTNEJ EXISTENCIE 
v kurátorskej koncepcii autorov


Peter Kalmus
THE DARK SIDE OF THE EMBROIDERY 
kurátorka: Mira Putišová - Sikorová

Natália Šimonová
ARCHEOLÓGIA HRDZE
Kurátor: Patrik Krajčovič

Bára Gallo
POHLADNICE Z GRUZÍNSKA
kurátorka: Kristína Hermanová


Tomáš Rafa
UTEČENCI VITAJTE
kurátor: Jan Kostaa


Zuzana Pustaiová
ZNIČENÉ SNY
kurátor: Branislav Štěpánek


Pavlína Fichta Čierna
AKOBY SOM NEVEDELA ČO VIEM
kurátorka: Kristína Hermanová

Lubica Mildeová
DREAMLAND
kurátor: Jan Kostaa

Vendula Chalánková & Viliam Slaminka
LAHŮDKY
kurátor: Radek Wohlmuth

Kristína Kandríková
NOČNÉ NEPAMATANIE
kurátor: Jan Gerych

Michala Šuranská & Jan Kostaa
TUPÁ SILA
kurátorka: Kristína Hermanová

SLEČNY OD MALIARSKÉHO STOJANA
kurátorka: Juliána Mrvová