Viktor Fuček

Vizuálny umelec, zaoberá sa predovšetkým anstraktným, konceptuálnym a performačným umením. Žije a pôsobí v Bratislave. Bratislava based visual artist, focused on abstract, conceptual and performance art. More on viktorfucek.net

Zuzana Pustaiová

Vizuálna umelkyňa, fotografka. Žije a tvorí v Bratislave. Visual artist, photographer. Lives and works in Bratislava, Slovakia. More on http://www.pustaiova.com

Juliana Mrvova

Vizuálna umelkyňa, maliarka, kresliarka, cestovateľka a kurátorka. Žije a tvorí prevažne v Bratislave a Hontiaských Trsťanoch. Visual artist, painter, drawer, traveler and curator. Lives and works mostly in Bratislava or Hontiaske Trstany, Slovakia. More on www.julianamrvova.com

Lubica Mildeová

Vizuálna umelkyňa. Jej aktuálna tvorba je založená na konflikte stratégií vizuálneho umenia a dizajnu. Žije a tvorí prevažne v Bratislave. Visual artist. Her current works are based on the conflicts between strategies of visual arts and design. Lives and works mostly in Bratislava, Slovakia. More on www.lubicamildeova.com

Jan Kostaa

Vizuálny umelec, event koordinátor, cestovateľ, fotograf. Narodený v 1983 v Československu. Žije a tvorí v Banskej Bystrici. Born 1983 in Czechoslovakia. He is a visual artist, event coordinator, traveler, photographer. At this moment lives and works in Banska Bystrica, Slovakia. More on kostaa.com

Vendula Chalánková

Vizuálna umelkyňa, narodená 1981. Žije a tvorí v Brne. Visual artist, born in 1981. Lives and works in Brno, Czech republic. More on: vendulachalankova.cz/

Viliam Slaminka

Vizuálny umelec, narodený 1985, žije a tvorí v Bratislave. Jeho diela sú založené na popkultúre a záujme o aktuálne sociálne problémy. Vtip a hravosť sú poznávacím znamením jeho práce. Visual artist born in 1985, lives and works in Bratislava, Slovakia. His works are based on popular culture with an interest in current social issues. Significant aspect of his work are humour and playfulness.
More on:
viliamslaminka.sk

Viktoria Jehlarova

Vizuálna umelkyňa, dizajnérka a zakladateľka aktivistickej neziskovej organizácie Doboška. Narodená 1993 na Slovensku. Žije a tvorí v Banskej Bystrici. Born 1993 in Slovakia. She is Banska Bystrica based visual artist, founder of Doboška N.O. She is focused on graphic design, product design and activism.
Website

Natália Okolicsányi

Vizuálna umelkyňa, maliarka, event koordinátorka. Žije a tvorí v Bratislave. Visual artist, painter, even-coordinator. Lives and works in Bratislava, Slovakia. More on her FB profile

Michaela Šuranská

Vizuálna umelkyňa, maliarka. Narodená 1993 na Slovensku. Žije a tvorí na viacerých lokalitách. She is a visual artist, painter. Born in 1993, Slovakia. Lives and works in various locations. More on this link.

Katarina Janečkova Walshe

Maliarka, narodená v 1988 v Československu. Žije a tvorí v Texase a New Yorku. She is a painter. Born in 1988, Czechoslovakia. Lives and works in Texas or New York, USA. More on her IG profile


Carlos Carmonamedina

Vizuálny umelec, maliar, ilustrátor. Narodený v 1982 v Mexiku. Žije a tvorí vo Washingtone, v USA. Visual artist, painter, illustrator. Born in 1982 in Comarca Lagunera, Mexico. Lives and works in Washington, DC
Website

Žofia Dubová

Maliarka, narodená 1991 v Československu. Žije a tvorí v Bratislave.
She is a painter, born in 1991 in Czechoslovakia. Lives and works in Bratislava, Slovakia. More on www.zofiadubova.sk

Kristína Kandriková

Maliarka, narodená 1992 v Československu. Žije a tvorí v Bratislave.
She is a painter, born in 1992 in Czechoslovakia. Lives and works in Bratislava, Slovakia. More on kandrikova.sk